Op vrijdag 21 augustus 2020 vierden we de opening van de Academie voor Ergocoaching. Ellen vertelde onder andere over de ontwikkeling van ergocoaching in de afgelopen 20 jaar. 

Bekijk de video met je geluid aan – helaas is de ondertiteling deels weggevallen. 
Lees je liever? De tekst is hieronder uitgewerkt in een artikel. 

Ergocoaching 20 jaar geleden

Om duidelijk te maken wat de stand van zaken van ergocoaching nu is, maken we eerst een sprong terug in de tijd. Naar 20 jaar geleden. In het jaar 2000 werden het thema ergocoaching en de term ergocoach geboren. 

De ergocoach is vooral in instellingen en binnen teams een belangrijke aandachtsvelder op het gebied van veilig en gezond werken. Deze is toen in grote getale opgeleid. 

Ergocoach als expert

De ergocoach was  een expert op het gebied van fysieke belasting en van de praktijkrichtlijnen. Zij bracht aan haar collega’s over op welke wijze je het beste kon tillen of een transfer kon uitvoeren of de fysieke belasting kon verminderen.  

Veranderingen binnen de zorg – focus op amplitie

Maar: er zijn heel veel veranderingen in de zorg geweest. Er zijn allerlei andere thema’s bijgekomen en er zijn veel ontwikkelingen. Steeds meer gaat het binnen ergocoaching van preventie naar amplitie. Dat houdt in dat je kijkt hoe je op een goede manier, samen met je collega’s en je leidinggevende, komt tot een positieve ontwikkeling op je afdeling. 

Ergocoach als coach

Ergocoaches anno 2020 hebben niet meer de rol van expert, maar de rol van coach. Ze heeft als aanpak om samen met leidinggevende en met collega’s te co-creëren. Dus: samenwerken. En als het gaat om een borgen, dan gaat het niet meer alleen om het herhalen en het opnieuw vertellen van hoe je het beste een transfer kan uitvoeren, maar gaat het eigenlijk ook om een cultuurverandering.

ontwikkeling van ergocoaching

Meer weten?

Willen jullie ook meer aandacht besteden aan de nieuwe rol van de ergocoach? En kunnen wij daar mogelijk iets in betekenen? Neem dan contact met ons op, we denken graag mee.

Neem contact op met Ellen Bos
via ellen.bos@value2share.nl
of 06 – 546 967 53

Neem contact op met Mariëlle Tromp
via marielle@marielletromp.nl
of 06 -15 217 661